Follow by Email

Sunday, 12 June 2011

Spesifikasi Kurikulum

SPESIFIKASI KURIKULUM
HASIL PEMBELAJARAN
Kerohanian dan Akhlak Keguruan
1.1  Moral dan nilai-nilai keguruan
1.2  Pembinaan Insan yang seimbang
1.3  Berakauntabiliti dan amanah
·         Mengamalkan dan menghayati  nilai, etika & akhlak keguruan
·         Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan
·         Berakauntabiliti kepada profesion keguruan
·         Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran berkenaan
·         Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
-          Potensi kendiri
-          Personaliti kerjaya
-          Citra diri insan guru
Pembentukan Semangat Berpasukan (team building)
2.1.  Kesepakatan
2.2.  Kerjasama
2.3. Tanggung jawab kepada pasukan
2.4  Berjiwa merdeka dan perkasa
2.5  Berilmu, beramal dan berbakti
·       Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan
·       Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
·       Bersepakat dan kerjasama
·       Bertanggung jawab kepada pasukan
·       Membina kemahiran mengurus perubahan
·       Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggunjawab
·       Menghayati konsep kerja sebagai ibadah
Ketahanan Fizikal dan Mental
3.1.  Berdaya tahan
3.2   Kesabaran
3.3.  Keterbukaan fikiran
·      Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani dan sosial
·      Sabar
·      Terbuka minda
·      Cergas
Kemahiran Interpersonal & Intrapersonal
4.1.   Kemahiran interpersonal
4.2    Kemahiran intrapersonal
·      Berdaya tahan daripada segi fizikal dan mental
·      Bersabar
·      Terbuka minda
·      Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran Pengurusan
5.1.  Pengurusan diri
5.2   Pengurusan kumpulan
5.3   Pengurusan masa
5.4  Keselamatan dan   Kebersihan
·      Berupaya menguruskan diri daripada aspek kebersihan, pakaian dan penampilan
·      Merancang dan melaksanakan tugas kumpulan dengan adil dan berkesan
·      Mengamalkan kebersihan dan langkah keselamatan diri, peralatan dan tempat penginapan
·      Menguruskan masa daripada segi ketepatan dan penggunaan dengan baik
Refleksi
6.1   Kesedaran tentang kekuatan dan kelemahan diri
6.2   Menilai perkembangan fikiran dan sikap diri
6.3  Kesediaan untuk berubah
6.4  Kreatif dan inovatif
·      Berupaya mengenalpasti kekuatan dan keselamatan diri
·      Belajar daripada pengalaman
·      Membina kemahiran berfikir aras tinggi dan berupaya menjana pemikiran baru
·      Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambaikan

No comments:

Post a Comment