Follow by Email

Saturday, 11 June 2011

KERTAS KERJA BINA INSAN GURU

PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM/AKTIVITI IPG KAMPUS TUANKU BAINUN
Ulasan Tutor:                                                                                    
                                                                              
………………………………………………..........                                                       …………………………………………………
…………………………………………………………                                                       (                                                       )                     
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:


Ulasan KULDP

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                       (                                                              )
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:


Ulasan Ketua Unit Kokurikulum:

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                       (                                                              )
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:


Ulasan Unit Kewangan:

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                       (                                                              )
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:


Ulasan KUKP:

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                       (                                                              )
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:


Ulasan /Kelulusan Pengarah/Timbalan Pengarah:

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                       (                                                              )
…………………………………………………………                                                      
…………………………………………………………                                                       Tarikh:
1.0          TUJUAN:

Melaksanakan Program Bina Insan Guru 1 (Perkhemahan1) Siri Pertama yang diwajibkan ke atas semua pelajar Program Pensiswazahan Guru selaras dengan kehendak Pro Forma kursus.


2.0          LATAR BELAKANG

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri, potensi dan citra diri seorang insan guru, pembinaan self-esteem, membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan.


3.0          ASAS PERTIMBANGAN

3.1          Lokasi yang dipilih menepati kehendak program BIG kerana mempunyai kemudahan tapak perkhemahan yang selamat, kemudahan untuk melaksanakan ativiti air dan darat, dan kemudahan asas lain seperti air, elektrik dan lain-lain.
3.2          Kawasan ini mempunyai hidupan flora dan fauna yang dapat mencetuskan rasa cintakan alam semulajadi selaras dengan kerohanian dan akhlak seorang guru sebagai pencinta alam.
3.3          Nyatakan yang lain-lain

4.0          STRATEGI PELAKSANAAN

4.1          Nama Program :    Program Bina Insan Guru 1 PPG Siri Pertama

4.2          Objektif            :

4.2.1      Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan
4.2.2      Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan komuniti
4.2.3      Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya
4.2.4      Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan
4.2.5      Merancang , melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan
4.2.6      Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi , rohani dan sosial

4.3          Peserta  :      (PPG) Pengajian Agama Islam 1, Pengajian Matematik 1 dan   
                     Pengajian Bahasa Inggeris 1

4.4          Tarikh     :      1 hingga 4 Jun 2011

4.5          Tempat  :       Kem Beringin, Langkawi


4.6          Jadual   :       Lihat Lampiran A

4.7          Jawatankuasa Program:

Pengerusi:
N/Pengerusi:
Setiausaha:
Bendahari:
JK Pengangkutan
JK Makanan
JK Peralatan
JK Seranta
JK Dokumentasi
JK Majlis Perasmian/ Penutupan
JK Tazkirah/ Moral
JK Buku Program
JK Kebajikan dan Keselamatan


5.0          IMPLIKASI
5.1          Perbelanjaan

Perkara
Kos
Jumlah
Sumber
Pakej
RM80.00 X 3 hari X 72 org
RM 1280.00
IPG
Bus
RM1,500 X 2 bus
RM3,000.00
IPG
Cenderamata


Pelajar

                                            
5.2          Peralatan (Senaraikan)6.0          SENARAI PESERTA (Disertakan)


7.0          PENUTUP

Program ini merupakan salah satu usaha pencetus kepada pembinaan insan guru yang mempunyai akhlak mullia, nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mantap, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan, dan bermanafaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara selaras dengan prinsip Rukun Negara, Fasafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Kerjasama dan sokongan para mentor dan jurulatih amat diharapkan bagi menjayakan program ini.


8.0          Ahli kumpulan PPG  Pengajian Agama Islam 1, Pengajian Matematik 1 dan Pengajian Bahasa Inggeris 1 memohon pertimbangan dan kelulusan pihak pengurusan Institut

Disediakan Oleh
Nama Setiausaha
Program

No comments:

Post a Comment